Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Sacomex

0931988199

Menu

MENU

Thang Nhôm Đà Nẵng

Thang chữ chử A phổ thông TA15 ( 1,5M )

Thang chữ chử A phổ thông TA15 ( 1,5M )

TA 15

695.000 đ 990.000 đ

-30%

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA20 ( 2,0M )

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA20 ( 2,0M )

TA-20

895.000 đ 1.250.000 đ

-28%

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA25 ( 2,5M )

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA25 ( 2,5M )

TA-25

1.095.000 đ 1.690.000 đ

-35%

Thang Nhôm chữ A Phổ Thông TA30 (3,0M )

Thang Nhôm chữ A Phổ Thông TA30 (3,0M )

TA30

1.290.000 đ 1.950.000 đ

-34%

Thang nhôm rút đơn Ninda NK-54

Thang nhôm rút đơn Ninda NK-54

NK-54

2.180.000 đ 2.900.000 đ

-25%

Thang nhôm rút đơn Ninda NK - 38

Thang nhôm rút đơn Ninda NK - 38

Ninda NK - 38

1.690.000 đ 2.350.000 đ

-28%

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-32

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-32

Ninda ND-32

1.320.000 đ 1.750.000 đ

-25%

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-41

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-41

Ninda ND-41

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

Ninda ND-44

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

Ninda ND-50

1.950.000 đ 2.950.000 đ

-34%

Thang nhôm rút Ninda NK-48 màu xanh, cao 4m8

Thang nhôm rút Ninda NK-48 màu xanh, cao 4m8

NK-48 màu xanh

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đơn Ninda NK-44 màu xanh

Thang nhôm rút đơn Ninda NK-44 màu xanh

Ninda NK-44 màu xanh

1.780.000 đ 2.780.000 đ

-36%

Thang nhôm rút Ninda NK-50 màu xanh, cao 5m

Thang nhôm rút Ninda NK-50 màu xanh, cao 5m

Ninda NK-50 màu xanh

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đơn Ninda ND-38

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-38

ND-38

1.690.000 đ 1.990.000 đ

-15%

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-54

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-54

ND-54

2.180.000 đ 2.900.000 đ

-25%

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-44AI

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-44AI

ND-44AI

2.100.000 đ 3.400.000 đ

-38%

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-50AI

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-50AI

ND-50AI

2.500.000 đ 3.550.000 đ

-30%

Thang Nhôm Rút Chữ A Ninda ND-38AI

Thang Nhôm Rút Chữ A Ninda ND-38AI

ND-38AI

1.840.000 đ 2.850.000 đ

-35%

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-56AI

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-56AI

ND-56AI

2.550.000 đ 3.900.000 đ

-35%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-56AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-56AIS

Ninda ND-56AIS

2.700.000 đ 3.900.000 đ

-31%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-50AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-50AIS

Ninda ND-50AIS

2.500.000 đ 3.250.000 đ

-23%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-44AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-44AIS

Ninda ND-44AIS

2.300.000 đ 2.950.000 đ

-22%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe NiNDA ND-38AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe NiNDA ND-38AIS

NiNDA ND-38AIS

2.100.000 đ 2.650.000 đ

-21%

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A150 ( 1.5 Mét )

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A150 ( 1.5 Mét )

A150

950.000 đ 1.350.000 đ

-30%

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A200 ( 2 Mét )

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A200 ( 2 Mét )

A200

1.290.000 đ 1.520.000 đ

-15%

Thang Nhôm Gấp chữ A Ninda A250 ( 2.5 Mét )

Thang Nhôm Gấp chữ A Ninda A250 ( 2.5 Mét )

A250

1.445.000 đ 1.990.000 đ

-27%

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A300 ( 3 Mét )

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A300 ( 3 Mét )

A300

1.820.000 đ 2.190.000 đ

-17%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403

ND- 403

1.190.000 đ 1.950.000 đ

-39%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404

ND-404

1.390.000 đ 2.250.000 đ

-38%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405

ND-405

1.750.000 đ 2.650.000 đ

-34%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403C

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403C

ND-403C

1.550.000 đ 1.990.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404C

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404C

ND-404C

1.800.000 đ 2.550.000 đ

-29%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405C

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405C

ND-405C

2.100.000 đ 2.400.000 đ

-13%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-03

Thang ghế gia đình NINDA NDI-03

NDI-03

560.000 đ 880.000 đ

-36%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-04

Thang ghế gia đình NINDA NDI-04

NDI-04

760.000 đ 990.000 đ

-23%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-05

Thang ghế gia đình NINDA NDI-05

NDI-05

850.000 đ 1.400.000 đ

-39%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-06

Thang ghế gia đình NINDA NDI-06

NDI-06

950.000 đ 1.190.000 đ

-20%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-07

Thang ghế gia đình NINDA NDI-07

NDI-07

1.050.000 đ 1.500.000 đ

-30%

Thang Nhôm ADVINDEQ ADS-703

Thang Nhôm ADVINDEQ ADS-703

ADS-703

770.000 đ 1.020.000 đ

-25%

Thang Ghế ADVINDEQ ADS-704

Thang Ghế ADVINDEQ ADS-704

ADS-704

1.023.000 đ 1.320.000 đ

-23%

Thang Ghế 5 Bậc ADVINDEQ ADS705

Thang Ghế 5 Bậc ADVINDEQ ADS705

ADS - 705

1.177.000 đ 1.520.000 đ

-23%

Thang Ghế 6 Bậc ADVINDEQ ADS-706

Thang Ghế 6 Bậc ADVINDEQ ADS-706

ADS-706

1.276.000 đ 1.650.000 đ

-23%

Thang Rút Đơn Advindeq ADT208B Tại Đà Nẵng

Thang Rút Đơn Advindeq ADT208B Tại Đà Nẵng

ADT 208B

1.495.000 đ 2.280.000 đ

-34%

Thang rút đơn Advindeq ADT210B

Thang rút đơn Advindeq ADT210B

ADT210B

1.795.000 đ 2.650.000 đ

-32%

Thang rút đơn Advindeq ADT212B

Thang rút đơn Advindeq ADT212B

ADT-212B

2.026.000 đ 3.010.000 đ

-33%

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT212F

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT212F

ADT-212F

2.572.000 đ 3.500.000 đ

-27%

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214B

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214B

ADT214B

2.380.000 đ 3.430.000 đ

-31%

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214F

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214F

ADT214F

3.066.000 đ 4.310.000 đ

-29%

Thang nhôm rút Advindeq ADT706B

Thang nhôm rút Advindeq ADT706B

ADT706B

2.998.000 đ 3.800.000 đ

-21%

Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT 707BN

Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT 707BN

ADT 707BN

3.395.000 đ 4.200.000 đ

-19%

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 707B

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 707B

ADT-707B

3.170.000 đ 4.060.000 đ

-22%

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 708B

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 708B

ADT-708B

3.390.000 đ 4.450.000 đ

-24%

Thang rút Advindeq ADT-709B

Thang rút Advindeq ADT-709B

ADT709B

3.727.000 đ 4.800.000 đ

-22%

Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Advindeq ADT708BN

Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Advindeq ADT708BN

ADT708BN

3.620.000 đ 4.390.000 đ

-18%

Thang 4 đoạn Advindeq ADM104

Thang 4 đoạn Advindeq ADM104

ADM-104

1.940.000 đ 2.580.000 đ

-25%

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103

ADM- 103

1.596.000 đ 2.260.000 đ

-29%

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML44W

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML44W

AML44W

2.580.000 đ 3.540.000 đ

-27%

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML45B

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML45B

AML45B

3.275.000 đ 4.060.000 đ

-19%

Thang nhôm gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML45W

Thang nhôm gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML45W

AML45W

3.055.000 đ 3.850.000 đ

-21%

Thang gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML44B

Thang gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML44B

AML44B

2.835.000 đ 3.640.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp 4 bậc chữ A Advindeq ADL804

Thang nhôm gấp 4 bậc chữ A Advindeq ADL804

ADL804

781.000 đ 980.000 đ

-20%

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL805

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL805

ADL805

924.000 đ 1.190.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL806

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL806

ADL806

1.130.000 đ 1.560.000 đ

-28%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

NKB-44

3.950.000 đ 4.840.000 đ

-18%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

NKB-45

4.480.000 đ 6.990.000 đ

-36%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

NKB 46

5.300.000 đ 6.990.000 đ

-24%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB 47

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB 47

NKB 47

5.950.000 đ 6.900.000 đ

-14%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

NK-56AI-Pri

3.680.000 đ 4.950.000 đ

-26%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-Pri

NK-50AI-Pri

3.650.000 đ 4.590.000 đ

-20%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-Pri

NK-44AI-Pri

3.350.000 đ 4.200.000 đ

-20%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-Pri

NK-38AI-Pri

3.090.000 đ 3.900.000 đ

-21%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

NK-48

2.590.000 đ 3.500.000 đ

-26%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

NK-44

2.390.000 đ 3.200.000 đ

-25%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

NK-38

2.300.000 đ 2.960.000 đ

-22%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

NK-32

1.990.000 đ 2.680.000 đ

-26%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 5C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 5C

NKJ – 5C

2.050.000 đ 2.730.000 đ

-25%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 6C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 6C

NKJ – 6C

2.290.000 đ 2.850.000 đ

-20%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

NKJ-7C

2.490.000 đ 3.130.000 đ

-20%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

NKJ-8C

2.650.000 đ 3.550.000 đ

-25%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

NKL-60

10.090.000 đ 11.400.000 đ

-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

NKL-70

11.150.000 đ 11.500.000 đ

-3%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

NKL-80

12.760.000 đ 14.480.000 đ

-12%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

NKL-90

14.320.000 đ 16.810.000 đ

-15%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48 Pro

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48 Pro

NK-48 Pro

2.920.000 đ 3.530.000 đ

-17%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44 Pro

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44 Pro

NK-44 Pro

2.700.000 đ 3.500.000 đ

-23%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 Pro

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 Pro

NK-38 Pro

2.498.000 đ 3.100.000 đ

-19%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32 Pro.

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32 Pro.

NK-32 Pro

2.220.000 đ 2.800.000 đ

-21%

Thang ghế 3 bậc Sumo ADS-603

Thang ghế 3 bậc Sumo ADS-603

ADS-603

890.000 đ 1.150.000 đ

-23%

Thang ghế 4 bậc Sumo ADS-604

Thang ghế 4 bậc Sumo ADS-604

ADS-604

1.150.000 đ 1.440.000 đ

-20%

Thang ghế 5 bậc Sumo ADS-605

Thang ghế 5 bậc Sumo ADS-605

ADS-605

1.380.000 đ 1.680.000 đ

-18%

Thang rút đơn Sumo ADT308B

Thang rút đơn Sumo ADT308B

ADT308B

1.290.000 đ 1.975.000 đ

-35%

Thang rút đơn SUMO ADT310B

Thang rút đơn SUMO ADT310B

ADT310B

1.890.000 đ 2.320.000 đ

-19%

Thang rút đơn SUMO ADT312B

Thang rút đơn SUMO ADT312B

ADT312B

2.090.000 đ 2.630.000 đ

-21%

Thang rút đơn SUMO ADT314B

Thang rút đơn SUMO ADT314B

ADT314B

2.390.000 đ 3.140.000 đ

-24%

Thang rút đôi SUMO ADT806B

Thang rút đôi SUMO ADT806B

ADT806B

2.580.000 đ 3.390.000 đ

-24%

Thang rút đôi SUMO ADT807B

Thang rút đôi SUMO ADT807B

ADT807B

2.850.000 đ 3.640.000 đ

-22%

Thang rút Đôi SUMO ADT808B

Thang rút Đôi SUMO ADT808B

ADT808B

3.250.000 đ 4.000.000 đ

-19%

Thang Nhôm Rút Đơn Hakawa HK-138

Thang Nhôm Rút Đơn Hakawa HK-138

HK-138

2.420.000 đ 3.300.000 đ

-27%

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-144

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-144

HK-144

2.750.000 đ 3.900.000 đ

-29%

Thang nhôm rút 5m Hakawa HK-150

Thang nhôm rút 5m Hakawa HK-150

HK-150

3.100.000 đ 4.500.000 đ

-31%

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A HAKAWA HK-238

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A HAKAWA HK-238

HK-238

3.400.000 đ 4.700.000 đ

-28%

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-250

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-250

HK-250

3.800.000 đ 5.000.000 đ

-24%

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A Hakawa HK-256

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A Hakawa HK-256

HK-256

4.250.000 đ 5.600.000 đ

-24%

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-004

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-004

HK-004

1.350.000 đ 1.850.000 đ

-27%

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-005

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-005

HK-005

1.450.000 đ 1.950.000 đ

-26%

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-006

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-006

HK-006

1.700.000 đ 2.300.000 đ

-26%

THANG NHÔM TRƯỢT HAKAWA HK-45

THANG NHÔM TRƯỢT HAKAWA HK-45

HK-45

2.890.000 đ 3.900.000 đ

-26%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD150

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD150

TD150

720.000 đ 990.000 đ

-27%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD200

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD200

TD200

970.000 đ 1.390.000 đ

-30%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD250 (2.5m).

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD250 (2.5m).

TD250

1.195.000 đ 1.690.000 đ

-29%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD300 (3m).

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD300 (3m).

TD300

1.395.000 đ 1.890.000 đ

-26%

Thang ghế inox 3 bậc BINT3

Thang ghế inox 3 bậc BINT3

BINT3

Giá: liên hệ
Thang ghế inox 4 bậc BINT4

Thang ghế inox 4 bậc BINT4

BINT4

680.000 đ 990.000 đ

-31%

Thang ghế inox 5 bậc BINT5

Thang ghế inox 5 bậc BINT5

BINT5

770.000 đ 1.190.000 đ

-35%

Thang ghế inox 6 bậc BINT6

Thang ghế inox 6 bậc BINT6

BINT6

950.000 đ 1.090.000 đ

-13%

Thang ghế inox 7 bậc BINT7

Thang ghế inox 7 bậc BINT7

BINT7

Giá: liên hệ
Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-43

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-43

JALS-43

2.450.000 đ 2.990.000 đ

-18%

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-44

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-44

JALS-44

3.100.000 đ 4.980.000 đ

-38%

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-45

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-45

JALS-45

3.600.000 đ 5.550.000 đ

-35%

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-46

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-46

JALS-46

4.200.000 đ 5.990.000 đ

-30%

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-47

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-47

JALS-47

5.900.000 đ 7.500.000 đ

-21%

Thang Dây Thoát Hiểm 10m

Thang Dây Thoát Hiểm 10m

10M

900.000 đ 1.200.000 đ

-25%

Thang dây thoát hiểm 15M

Thang dây thoát hiểm 15M

15M

1.350.000 đ 1.890.000 đ

-29%

Thang dây thoát hiểm 20M

Thang dây thoát hiểm 20M

20M

1.800.000 đ 2.450.000 đ

-27%

Thang dây thoát hiểm 25M

Thang dây thoát hiểm 25M

25M

2.250.000 đ 2.980.000 đ

-24%

Thang dây thoát hiểm 30M

Thang dây thoát hiểm 30M

30M

2.700.000 đ 3.390.000 đ

-20%

ADVINDEQ Ninda Hakawa Phong Thạnh Sacomex Sumika Nikawa Sumo

Tìm kiếm nhiều

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin từ NTD và nhận thông tin khuyến mãi

Kết nối với chúng tôi

facebook instagam youtube
Thông báo BCT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SACOMEX

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0401857296 do Sở KH & ĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2017.

Showroom 1: 385B Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Showroom 2: 41 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Xưởng SX: 52 Hà Duy Phiên, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0935.696.695 Hoặc 0931.988.199

Điện thoại: (0236)6513830                 

E-mail:cokhisacomex@gmail.com                         Website:cokhisacomex.com 

 

 

 

 

 

 

CN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SACOMEX

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0401857296 do Sở KH & ĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2017

CHI NHÁNH TẠI QUẢNG TRỊ

Showroom: 441 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0823.474.474

E-mail: sacomexquangtri@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Showroom: Số 105 đường Louis 7 khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0982.767.007-(024) 66 52 82 93

E-mail: cokhisacomex@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH

Showroom: Số 88B Đường Số 51, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0968.963.058 - (028) 73 00 99 73    

E-mail: cokhisacomex@gmail.com  

0931866188

Zalo

02366513830

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0931988199
0931988199
top