Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Sacomex

0931988199

Menu

MENU

Xe Đẩy Hàng Đà Nẵng

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

TL150

869.000 đ 1.450.000 đ

-40%

Xe đẩy hàng Advindeq TL-300

Xe đẩy hàng Advindeq TL-300

TL-300

1.419.000 đ 1.850.000 đ

-23%

Xe đẩy hàng 4 bánh Advindeq TL-170

Xe đẩy hàng 4 bánh Advindeq TL-170

TL-170

957.000 đ 1.365.000 đ

-30%

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép Advindeq TL-320

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép Advindeq TL-320

TL-320

1.386.000 đ 1.990.000 đ

-30%

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-170

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-170

HT-170

1.056.000 đ 1.470.000 đ

-28%

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-320

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-320

HT-320

1.485.000 đ 2.450.000 đ

-39%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150

PT 150

781.000 đ 1.040.000 đ

-25%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-300

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-300

PT-300

1.155.000 đ 1.460.000 đ

-21%

Xe Đẩy Hàng ADVINDEQ AV230

Xe Đẩy Hàng ADVINDEQ AV230

AV230

1.529.000 đ 2.250.000 đ

-32%

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85D

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85D

TL-85D

528.000 đ 890.000 đ

-41%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-110C

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-110C

TL-110C

781.000 đ 1.145.000 đ

-32%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV120

Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV120

AV120

979.000 đ 1.420.000 đ

-31%

Xe đẩy hàng 2 bánh ADVINDEQ TL-80C

Xe đẩy hàng 2 bánh ADVINDEQ TL-80C

TL-80C

649.000 đ 790.000 đ

-18%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-85C

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-85C

TL-85C

484.000 đ 780.000 đ

-38%

Xe Kéo Đi Chợ Đa Năng ADVINDEQ TL-90C

Xe Kéo Đi Chợ Đa Năng ADVINDEQ TL-90C

TL-90C

396.000 đ 750.000 đ

-47%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370

X370

1.170.000 đ 1.550.000 đ

-25%

Xe đẩy hàng SX - 130

Xe đẩy hàng SX - 130

SX - 130

1.500.000 đ 2.500.000 đ

-40%

Xe đẩy hàng SX - 130T

Xe đẩy hàng SX - 130T

SX - 130T

1.800.000 đ 2.800.000 đ

-36%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370C

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370C

X370C

1.200.000 đ 1.790.000 đ

-33%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X485

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X485

X485

1.800.000 đ 2.550.000 đ

-29%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X550

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X550

X550

Giá: liên hệ
Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100D

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100D

XTB100D

1.560.000 đ 1.990.000 đ

-22%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100DG

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100DG

XTB-100DG

1.620.000 đ 2.150.000 đ

-25%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTL130DS

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTL130DS

XTL-130DS

2.700.000 đ 3.590.000 đ

-25%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH-130T

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH-130T

XTH-130T

2.400.000 đ 2.220.000 đ

--8%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH130L

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH130L

XTH130L

2.290.000 đ 2.990.000 đ

-23%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH 200T

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH 200T

XTH200T

3.150.000 đ 3.590.000 đ

-12%

Xe Đẩy 4 Bánh  XTL 200L

Xe Đẩy 4 Bánh XTL 200L

XTL 200L

2.850.000 đ 3.550.000 đ

-20%

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 250S1 600kg

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 250S1 600kg

XTH 250S1

3.850.000 đ 4.940.000 đ

-22%

Xe Đẩy 4 Bánh XTH130N

Xe Đẩy 4 Bánh XTH130N

XTH130N

Giá: liên hệ
Xe Đẩy 4 Bánh XTB100T3.

Xe Đẩy 4 Bánh XTB100T3.

XTB100T3

Giá: liên hệ
Xe đẩy 4 bánh Phong Thạnh XTH 200N

Xe đẩy 4 bánh Phong Thạnh XTH 200N

XTH200N

2.700.000 đ 3.700.000 đ

-27%

Xe đẩy hàng 2 tầng XTB 100T2

Xe đẩy hàng 2 tầng XTB 100T2

100T2

1.990.000 đ 2.900.000 đ

-31%

Xe Đẩy 4 bánh XTB100DN-K

Xe Đẩy 4 bánh XTB100DN-K

XTB100DN-K

Giá: liên hệ
Xe Đẩy 4 Bánh XTB100DG-K

Xe Đẩy 4 Bánh XTB100DG-K

XTB100DG-K

Giá: liên hệ
Xe Đẩy XGD100T3(trắng)

Xe Đẩy XGD100T3(trắng)

XGD100T3(trắng)

Giá: liên hệ
Xe Đẩy XGD100T3 (xanh)

Xe Đẩy XGD100T3 (xanh)

XGD100T3 (xanh)

Giá: liên hệ
Xe Đẩy XGD100T3 (Đen)

Xe Đẩy XGD100T3 (Đen)

XGD100T3 (Đen)

Giá: liên hệ
Xe đẩy hàng công cụ XCD100T3

Xe đẩy hàng công cụ XCD100T3

XCD100T3

Giá: liên hệ
Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XDC100T2

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XDC100T2

XDC100T2

Giá: liên hệ
Xe Đẩy Siêu Thị ST 150L

Xe Đẩy Siêu Thị ST 150L

ST 150L

2.200.000 đ 2.900.000 đ

-24%

Xe Đẩy Siêu Thị ST 100L

Xe Đẩy Siêu Thị ST 100L

ST 100L

1.850.000 đ 1.940.000 đ

-5%

Xe Đẩy Siêu Thị 60L

Xe Đẩy Siêu Thị 60L

ST 60L

1.480.000 đ 2.450.000 đ

-40%

Xe Đẩy Siêu Thị 80L

Xe Đẩy Siêu Thị 80L

ST 80L

1.655.000 đ 2.450.000 đ

-32%

Xe Đẩy Siêu Thị 125L

Xe Đẩy Siêu Thị 125L

ST 125L

2.050.000 đ 3.290.000 đ

-38%

Xe đẩy hàng inox 1 tầng SA-I01

Xe đẩy hàng inox 1 tầng SA-I01

SA-I01

1.900.000 đ 2.600.000 đ

-27%

Xe đẩy hàng inox 2 tầng SA-I02

Xe đẩy hàng inox 2 tầng SA-I02

SA-I02

Giá: liên hệ 3.950.000 đ

-100%

Xe đẩy hàng inox 3 tầng SA-I03

Xe đẩy hàng inox 3 tầng SA-I03

SA-I03

Giá: liên hệ 4.550.000 đ

-100%

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND150

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND150

ND150

1.200.000 đ 1.350.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND300

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND300

ND300

1.500.000 đ 1.580.000 đ

-5%

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD150G

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD150G

FD150G

950.000 đ 1.080.000 đ

-12%

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD300G

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD300G

FD300G

1.800.000 đ 1.950.000 đ

-8%

Xe Đẩy Nghiêng Đổ Thùng Phuy TP28

Xe Đẩy Nghiêng Đổ Thùng Phuy TP28

TP28

2.980.000 đ 3.250.000 đ

-8%

Xe Đẩy Thùng Phuy TP 28S

Xe Đẩy Thùng Phuy TP 28S

TP 28S

Giá: liên hệ
Xe đẩy hàng Sumo HN-110

Xe đẩy hàng Sumo HN-110

HN-110

1.790.000 đ 1.950.000 đ

-8%

Xe Đẩy Cây Gấp Gọn SUMO Thái Lan SFT2809

Xe Đẩy Cây Gấp Gọn SUMO Thái Lan SFT2809

SFT2809

1.397.000 đ 1.760.000 đ

-21%

Xe đẩy sàn nhựa SUMO GP-210

Xe đẩy sàn nhựa SUMO GP-210

GP-210

1.880.000 đ 1.950.000 đ

-4%

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-111

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-111

HL-111

1.638.000 đ 1.880.000 đ

-13%

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-110C

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-110C

HL-110C

2.079.000 đ 2.244.000 đ

-7%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP-210C

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP-210C

NP-210C

2.145.000 đ 2.480.000 đ

-14%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 211

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 211

NP- 211

1.950.000 đ 2.100.000 đ

-7%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 212

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 212

NP- 212

2.550.000 đ 2.750.000 đ

-7%

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HB-211

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HB-211

HB-211

2.605.000 đ 2.890.000 đ

-10%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 213

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 213

NP- 213

4.650.000 đ 5.150.000 đ

-10%

Xe Đẩy sàn nhựa 2 tầng SUMO Nhật Bản NP-220S

Xe Đẩy sàn nhựa 2 tầng SUMO Nhật Bản NP-220S

NP-220S

4.065.000 đ 4.570.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120S

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120S

HL-120S

4.065.000 đ 4.570.000 đ

-11%

Xe Đẩy Sàn Nhựa 2 Tầng SUMO NP- 220D

Xe Đẩy Sàn Nhựa 2 Tầng SUMO NP- 220D

NP-220D

4.110.000 đ 4.560.000 đ

-10%

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120D

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120D

HL-120D

4.305.000 đ 4.800.000 đ

-10%

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130S

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130S

HL-130S

4.725.000 đ 5.310.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230S

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230S

NP-230S

4.550.000 đ 4.970.000 đ

-8%

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130D

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130D

HL-130D

4.800.000 đ 5.380.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230D

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230D

NP-230D

4.000.000 đ 4.550.000 đ

-12%

ADVINDEQ Ninda Hakawa Phong Thạnh Sacomex Sumika Nikawa Sumo

Tìm kiếm nhiều

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin từ NTD và nhận thông tin khuyến mãi

Kết nối với chúng tôi

facebook instagam youtube
Thông báo BCT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SACOMEX

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0401857296 do Sở KH & ĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2017.

Showroom 1: 385B Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Showroom 2: 41 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Xưởng SX: 52 Hà Duy Phiên, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0935.696.695 Hoặc 0931.988.199

Điện thoại: (0236)6513830                 

E-mail:cokhisacomex@gmail.com                         Website:cokhisacomex.com 

 

 

 

 

 

 

CN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SACOMEX

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0401857296 do Sở KH & ĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2017

CHI NHÁNH TẠI QUẢNG TRỊ

Showroom: 441 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0823.474.474

E-mail: sacomexquangtri@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Showroom: Số 105 đường Louis 7 khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0982.767.007-(024) 66 52 82 93

E-mail: cokhisacomex@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH

Showroom: Số 88B Đường Số 51, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0968.963.058 - (028) 73 00 99 73    

E-mail: cokhisacomex@gmail.com  

0931866188

Zalo

02366513830

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0931988199
0931988199
top