Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Sacomex

0931988199

Menu

MENU

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Sacomex

Thùng Đựng Hồ Sơ 60*40*30 3.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 60*40*30 3.5z

60*40*30 3,5zem

265.000 đ 450.000 đ

-41%

Thùng Đựng Hồ Sơ 60*40*30 4z

Thùng Đựng Hồ Sơ 60*40*30 4z

60 *40 * 30 (4zem)

300.000 đ 400.000 đ

-25%

Thùng Đựng Hồ Sơ 60*40*30 5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 60*40*30 5z

60*40*30 (5 zem)

470.000 đ 340.000 đ

--38%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 3.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 3.5z

70*40*30 3.5z

295.000 đ 460.000 đ

-36%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 4z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 4z

70*40*30 (4zem)

335.000 đ 480.000 đ

-30%

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*50*40 5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*50*40 5z

80 x 50 x 40 (5zem)

510.000 đ 540.000 đ

-6%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 4.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 4.5z

70*40*30 4.5zem

370.000 đ 589.000 đ

-37%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*30 5z

70*40*30 (5zem)

385.000 đ 490.000 đ

-21%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 3.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 3.5z

70*40*40 3.5zem

315.000 đ 485.000 đ

-35%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 4z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 4z

70*40*40 (4zem)

345.000 đ 495.000 đ

-30%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 4.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 4.5z

70*40*40 4.5zem

400.000 đ 620.000 đ

-35%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70*40*40 5z

70*40*40 (5zem)

420.000 đ 650.000 đ

-35%

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 3.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 3.5z

80*40*40 3.5zem

365.000 đ 590.000 đ

-38%

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 4z

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 4z

80*40*40 (4zem)

405.000 đ 590.000 đ

-31%

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 4.5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 4.5z

80*40*40 4.5z

435.000 đ 695.000 đ

-37%

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 5z

Thùng Đựng Hồ Sơ 80*40*40 5z

80*40*40 (5zem)

450.000 đ 610.000 đ

-26%

Thùng Đựng Hồ Sơ 70x 50x 40 4z

Thùng Đựng Hồ Sơ 70x 50x 40 4z

70x 50x 40 4Zem

405.000 đ 680.000 đ

-40%

Thùng đựng hồ sơ 80*50*40 4z

Thùng đựng hồ sơ 80*50*40 4z

80*50*40 (4zem)

460.000 đ 720.000 đ

-36%

Thang Nhôm ADVINDEQ ADS-703

Thang Nhôm ADVINDEQ ADS-703

ADS-703

770.000 đ 1.020.000 đ

-25%

Thang ghế 3 bậc Sumo ADS-603

Thang ghế 3 bậc Sumo ADS-603

ADS-603

890.000 đ 1.150.000 đ

-23%

Thang chữ chử A phổ thông TA15 ( 1,5M )

Thang chữ chử A phổ thông TA15 ( 1,5M )

TA 15

695.000 đ 990.000 đ

-30%

Thang Nhôm Rút Đơn Hakawa HK-138

Thang Nhôm Rút Đơn Hakawa HK-138

HK-138

2.420.000 đ 3.300.000 đ

-27%

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-144

Thang nhôm rút đơn Hakawa HK-144

HK-144

2.750.000 đ 3.900.000 đ

-29%

Thang nhôm rút 5m Hakawa HK-150

Thang nhôm rút 5m Hakawa HK-150

HK-150

3.100.000 đ 4.500.000 đ

-31%

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A HAKAWA HK-238

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A HAKAWA HK-238

HK-238

3.400.000 đ 4.700.000 đ

-28%

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-250

Thang nhôm rút đôi chữ A Hakawa HK-250

HK-250

3.800.000 đ 5.000.000 đ

-24%

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A Hakawa HK-256

Thang Nhôm Rút Đôi Chữ A Hakawa HK-256

HK-256

4.250.000 đ 5.600.000 đ

-24%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

NKB-44

3.950.000 đ 4.840.000 đ

-18%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

NKB-45

4.480.000 đ 6.990.000 đ

-36%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

NKB 46

5.300.000 đ 6.990.000 đ

-24%

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB 47

Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB 47

NKB 47

5.950.000 đ 6.900.000 đ

-14%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-Pri

NK-56AI-Pri

3.680.000 đ 4.950.000 đ

-26%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-Pri

NK-50AI-Pri

3.650.000 đ 4.590.000 đ

-20%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-Pri

NK-44AI-Pri

3.350.000 đ 4.200.000 đ

-20%

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-Pri

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-Pri

NK-38AI-Pri

3.090.000 đ 3.900.000 đ

-21%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

NK-48

2.590.000 đ 3.500.000 đ

-26%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

NK-44

2.390.000 đ 3.200.000 đ

-25%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

NK-38

2.300.000 đ 2.960.000 đ

-22%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

NK-32

1.990.000 đ 2.680.000 đ

-26%

Thang nhôm rút đơn Ninda NK-54

Thang nhôm rút đơn Ninda NK-54

NK-54

2.180.000 đ 2.900.000 đ

-25%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD150

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD150

TD150

720.000 đ 990.000 đ

-27%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD200

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD200

TD200

970.000 đ 1.390.000 đ

-30%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD250 (2.5m).

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD250 (2.5m).

TD250

1.195.000 đ 1.690.000 đ

-29%

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD300 (3m).

Thang nhôm chữ A khóa tự động TD300 (3m).

TD300

1.395.000 đ 1.890.000 đ

-26%

Thang Dây Thoát Hiểm 10m

Thang Dây Thoát Hiểm 10m

10M

900.000 đ 1.200.000 đ

-25%

Thang ghế inox 3 bậc BINT3

Thang ghế inox 3 bậc BINT3

BINT3

Giá: liên hệ
Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-43

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-43

JALS-43

2.450.000 đ 2.990.000 đ

-18%

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-44

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-44

JALS-44

3.100.000 đ 4.980.000 đ

-38%

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-45

Thang nhôm Hàn quốc Joongang JALS-45

JALS-45

3.600.000 đ 5.550.000 đ

-35%

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-46

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-46

JALS-46

4.200.000 đ 5.990.000 đ

-30%

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-47

Thang nhôm Hàn Quốc Joongang JALS-47

JALS-47

5.900.000 đ 7.500.000 đ

-21%

Thang nhôm rút đơn Ninda NK - 38

Thang nhôm rút đơn Ninda NK - 38

Ninda NK - 38

1.690.000 đ 2.350.000 đ

-28%

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-32

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-32

Ninda ND-32

1.320.000 đ 1.750.000 đ

-25%

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-41

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-41

Ninda ND-41

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

Ninda ND-44

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

Ninda ND-50

1.950.000 đ 2.950.000 đ

-34%

Thang nhôm rút Ninda NK-48 màu xanh, cao 4m8

Thang nhôm rút Ninda NK-48 màu xanh, cao 4m8

NK-48 màu xanh

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đơn Ninda NK-44 màu xanh

Thang nhôm rút đơn Ninda NK-44 màu xanh

Ninda NK-44 màu xanh

1.780.000 đ 2.780.000 đ

-36%

Thang nhôm rút Ninda NK-50 màu xanh, cao 5m

Thang nhôm rút Ninda NK-50 màu xanh, cao 5m

Ninda NK-50 màu xanh

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đôi Sumika SK760D NEW

Thang nhôm rút đôi Sumika SK760D NEW

SK760D NEW

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đôi Sumika SK640D NEW

Thang nhôm rút đôi Sumika SK640D NEW

SK640DNEW

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đơn Sumika SK560

Thang nhôm rút đơn Sumika SK560

SK560

Giá: liên hệ
Thang nhôm rút đơn Ninda ND-38

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-38

ND-38

1.690.000 đ 1.990.000 đ

-15%

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-54

Thang nhôm rút đơn Ninda ND-54

ND-54

2.180.000 đ 2.900.000 đ

-25%

Thang Ghế ADVINDEQ ADS-704

Thang Ghế ADVINDEQ ADS-704

ADS-704

1.023.000 đ 1.320.000 đ

-23%

Thang ghế 4 bậc Sumo ADS-604

Thang ghế 4 bậc Sumo ADS-604

ADS-604

1.150.000 đ 1.440.000 đ

-20%

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-004

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-004

HK-004

1.350.000 đ 1.850.000 đ

-27%

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-005

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-005

HK-005

1.450.000 đ 1.950.000 đ

-26%

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-006

THANG NHÔM GHẾ HAKAWA HK-006

HK-006

1.700.000 đ 2.300.000 đ

-26%

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA20 ( 2,0M )

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA20 ( 2,0M )

TA-20

895.000 đ 1.250.000 đ

-28%

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-44AI

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-44AI

ND-44AI

2.100.000 đ 3.400.000 đ

-38%

Thang dây thoát hiểm 15M

Thang dây thoát hiểm 15M

15M

1.350.000 đ 1.890.000 đ

-29%

Thang ghế inox 4 bậc BINT4

Thang ghế inox 4 bậc BINT4

BINT4

680.000 đ 990.000 đ

-31%

Thang Ghế 5 Bậc ADVINDEQ ADS705

Thang Ghế 5 Bậc ADVINDEQ ADS705

ADS - 705

1.177.000 đ 1.520.000 đ

-23%

Thang ghế 5 bậc Sumo ADS-605

Thang ghế 5 bậc Sumo ADS-605

ADS-605

1.380.000 đ 1.680.000 đ

-18%

THANG NHÔM TRƯỢT HAKAWA HK-45

THANG NHÔM TRƯỢT HAKAWA HK-45

HK-45

2.890.000 đ 3.900.000 đ

-26%

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA25 ( 2,5M )

Thang Nhôm Chữ A Phổ Thông TA25 ( 2,5M )

TA-25

1.095.000 đ 1.690.000 đ

-35%

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-50AI

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-50AI

ND-50AI

2.500.000 đ 3.550.000 đ

-30%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 5C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 5C

NKJ – 5C

2.050.000 đ 2.730.000 đ

-25%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 6C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ – 6C

NKJ – 6C

2.290.000 đ 2.850.000 đ

-20%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

NKJ-7C

2.490.000 đ 3.130.000 đ

-20%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

NKJ-8C

2.650.000 đ 3.550.000 đ

-25%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

NKL-60

10.090.000 đ 11.400.000 đ

-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

NKL-70

11.150.000 đ 11.500.000 đ

-3%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

NKL-80

12.760.000 đ 14.480.000 đ

-12%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

NKL-90

14.320.000 đ 16.810.000 đ

-15%

Thang dây thoát hiểm 20M

Thang dây thoát hiểm 20M

20M

1.800.000 đ 2.450.000 đ

-27%

Thang ghế inox 5 bậc BINT5

Thang ghế inox 5 bậc BINT5

BINT5

770.000 đ 1.190.000 đ

-35%

Thang Ghế 6 Bậc ADVINDEQ ADS-706

Thang Ghế 6 Bậc ADVINDEQ ADS-706

ADS-706

1.276.000 đ 1.650.000 đ

-23%

Thang rút đơn Sumo ADT308B

Thang rút đơn Sumo ADT308B

ADT308B

1.290.000 đ 1.975.000 đ

-35%

Thang Nhôm Rút Chữ A Ninda ND-38AI

Thang Nhôm Rút Chữ A Ninda ND-38AI

ND-38AI

1.840.000 đ 2.850.000 đ

-35%

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-56AI

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-56AI

ND-56AI

2.550.000 đ 3.900.000 đ

-35%

Thang Nhôm chữ A Phổ Thông TA30 (3,0M )

Thang Nhôm chữ A Phổ Thông TA30 (3,0M )

TA30

1.290.000 đ 1.950.000 đ

-34%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48 Pro

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48 Pro

NK-48 Pro

2.920.000 đ 3.530.000 đ

-17%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44 Pro

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44 Pro

NK-44 Pro

2.700.000 đ 3.500.000 đ

-23%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 Pro

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38 Pro

NK-38 Pro

2.498.000 đ 3.100.000 đ

-19%

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32 Pro.

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32 Pro.

NK-32 Pro

2.220.000 đ 2.800.000 đ

-21%

Thang dây thoát hiểm 25M

Thang dây thoát hiểm 25M

25M

2.250.000 đ 2.980.000 đ

-24%

Thang ghế inox 6 bậc BINT6

Thang ghế inox 6 bậc BINT6

BINT6

950.000 đ 1.090.000 đ

-13%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-56AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-56AIS

Ninda ND-56AIS

2.700.000 đ 3.900.000 đ

-31%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-50AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-50AIS

Ninda ND-50AIS

2.500.000 đ 3.250.000 đ

-23%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-44AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe Ninda ND-44AIS

Ninda ND-44AIS

2.300.000 đ 2.950.000 đ

-22%

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe NiNDA ND-38AIS

Thang nhôm rút gọn chữ A có bánh xe NiNDA ND-38AIS

NiNDA ND-38AIS

2.100.000 đ 2.650.000 đ

-21%

Thang Rút Đơn Advindeq ADT208B Tại Đà Nẵng

Thang Rút Đơn Advindeq ADT208B Tại Đà Nẵng

ADT 208B

1.495.000 đ 2.280.000 đ

-34%

Thang rút đơn SUMO ADT310B

Thang rút đơn SUMO ADT310B

ADT310B

1.890.000 đ 2.320.000 đ

-19%

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A150 ( 1.5 Mét )

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A150 ( 1.5 Mét )

A150

950.000 đ 1.350.000 đ

-30%

Thang dây thoát hiểm 30M

Thang dây thoát hiểm 30M

30M

2.700.000 đ 3.390.000 đ

-20%

Thang ghế inox 7 bậc BINT7

Thang ghế inox 7 bậc BINT7

BINT7

Giá: liên hệ
Thang rút đơn Advindeq ADT210B

Thang rút đơn Advindeq ADT210B

ADT210B

1.795.000 đ 2.650.000 đ

-32%

Thang rút đơn SUMO ADT312B

Thang rút đơn SUMO ADT312B

ADT312B

2.090.000 đ 2.630.000 đ

-21%

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A200 ( 2 Mét )

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A200 ( 2 Mét )

A200

1.290.000 đ 1.520.000 đ

-15%

Thang rút đơn Advindeq ADT212B

Thang rút đơn Advindeq ADT212B

ADT-212B

2.026.000 đ 3.010.000 đ

-33%

Thang rút đơn SUMO ADT314B

Thang rút đơn SUMO ADT314B

ADT314B

2.390.000 đ 3.140.000 đ

-24%

Thang Nhôm Gấp chữ A Ninda A250 ( 2.5 Mét )

Thang Nhôm Gấp chữ A Ninda A250 ( 2.5 Mét )

A250

1.445.000 đ 1.990.000 đ

-27%

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT212F

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT212F

ADT-212F

2.572.000 đ 3.500.000 đ

-27%

Thang rút đôi SUMO ADT806B

Thang rút đôi SUMO ADT806B

ADT806B

2.580.000 đ 3.390.000 đ

-24%

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A300 ( 3 Mét )

Thang Nhôm Gấp Chữ A Ninda A300 ( 3 Mét )

A300

1.820.000 đ 2.190.000 đ

-17%

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214B

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214B

ADT214B

2.380.000 đ 3.430.000 đ

-31%

Thang rút đôi SUMO ADT807B

Thang rút đôi SUMO ADT807B

ADT807B

2.850.000 đ 3.640.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403

ND- 403

1.190.000 đ 1.950.000 đ

-39%

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214F

Thang nhôm rút đơn Advindeq ADT214F

ADT214F

3.066.000 đ 4.310.000 đ

-29%

Thang rút Đôi SUMO ADT808B

Thang rút Đôi SUMO ADT808B

ADT808B

3.250.000 đ 4.000.000 đ

-19%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404

ND-404

1.390.000 đ 2.250.000 đ

-38%

Thang nhôm rút Advindeq ADT706B

Thang nhôm rút Advindeq ADT706B

ADT706B

2.998.000 đ 3.800.000 đ

-21%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405

ND-405

1.750.000 đ 2.650.000 đ

-34%

Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT 707BN

Thang nhôm rút gọn chữ A Advindeq ADT 707BN

ADT 707BN

3.395.000 đ 4.200.000 đ

-19%

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 707B

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 707B

ADT-707B

3.170.000 đ 4.060.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403C

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-403C

ND-403C

1.550.000 đ 1.990.000 đ

-22%

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 708B

Thang nhôm rút Advindeq ADT- 708B

ADT-708B

3.390.000 đ 4.450.000 đ

-24%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404C

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-404C

ND-404C

1.800.000 đ 2.550.000 đ

-29%

Thang rút Advindeq ADT-709B

Thang rút Advindeq ADT-709B

ADT709B

3.727.000 đ 4.800.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405C

Thang nhôm gấp chữ M Ninda ND-405C

ND-405C

2.100.000 đ 2.400.000 đ

-13%

Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Advindeq ADT708BN

Thang Nhôm Rút Gọn Chữ A Advindeq ADT708BN

ADT708BN

3.620.000 đ 4.390.000 đ

-18%

Thang 4 đoạn Advindeq ADM104

Thang 4 đoạn Advindeq ADM104

ADM-104

1.940.000 đ 2.580.000 đ

-25%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-03

Thang ghế gia đình NINDA NDI-03

NDI-03

560.000 đ 880.000 đ

-36%

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103

Thang nhôm gấp đa năng 4 đoạn Advindeq ADM103

ADM- 103

1.596.000 đ 2.260.000 đ

-29%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-04

Thang ghế gia đình NINDA NDI-04

NDI-04

760.000 đ 990.000 đ

-23%

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML44W

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML44W

AML44W

2.580.000 đ 3.540.000 đ

-27%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-05

Thang ghế gia đình NINDA NDI-05

NDI-05

850.000 đ 1.400.000 đ

-39%

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML45B

Thang rút 4 đoạn Advindeq AML45B

AML45B

3.275.000 đ 4.060.000 đ

-19%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-06

Thang ghế gia đình NINDA NDI-06

NDI-06

950.000 đ 1.190.000 đ

-20%

Thang nhôm gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML45W

Thang nhôm gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML45W

AML45W

3.055.000 đ 3.850.000 đ

-21%

Thang ghế gia đình NINDA NDI-07

Thang ghế gia đình NINDA NDI-07

NDI-07

1.050.000 đ 1.500.000 đ

-30%

Thang gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML44B

Thang gấp và rút 4 đoạn Advindeq AML44B

AML44B

2.835.000 đ 3.640.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp 4 bậc chữ A Advindeq ADL804

Thang nhôm gấp 4 bậc chữ A Advindeq ADL804

ADL804

781.000 đ 980.000 đ

-20%

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL805

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL805

ADL805

924.000 đ 1.190.000 đ

-22%

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL806

Thang nhôm gấp chữ A Advindeq ADL806

ADL806

1.130.000 đ 1.560.000 đ

-28%

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-201 ( 56 * 50 ) cm

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-201 ( 56 * 50 ) cm

SA-201

320.000 đ 450.000 đ

-29%

Giá Chở Hàng Xe Máy Đa Năng SA-201DĐ ( 56*50 ) Cm

Giá Chở Hàng Xe Máy Đa Năng SA-201DĐ ( 56*50 ) Cm

SA-201DĐ

340.000 đ 450.000 đ

-24%

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-201P (50x56) cm

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-201P (50x56) cm

201P di động

295.000 đ 490.000 đ

-40%

Baga chở hàng xe lead

Baga chở hàng xe lead

Baga chở hàng xe Lead

340.000 đ 450.000 đ

-24%

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-202 (56 * 68 ) cm

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-202 (56 * 68 ) cm

SA-202

400.000 đ 590.000 đ

-32%

Giá Chở Hàng Xe Máy Đa Năng SA-202DĐ

Giá Chở Hàng Xe Máy Đa Năng SA-202DĐ

SA-202DĐ

410.000 đ 550.000 đ

-25%

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-203 ( 72 * 68) cm

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-203 ( 72 * 68) cm

SA-203

490.000 đ 590.000 đ

-17%

Giá Chở Hàng Xe Máy Đa Năng SA-203DĐ

Giá Chở Hàng Xe Máy Đa Năng SA-203DĐ

SA-203DĐ

510.000 đ 690.000 đ

-26%

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-204 (56*135)

Giá Chở Hàng Xe Máy SA-204 (56*135)

SA-204

900.000 đ 1.290.000 đ

-30%

Giá chở hàng xe máy đa năng SA-204G

Giá chở hàng xe máy đa năng SA-204G

SA-204G

945.000 đ 1.290.000 đ

-27%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

Xe đẩy hàng ADVINDEQ TL-150

TL150

869.000 đ 1.450.000 đ

-40%

Xe đẩy hàng Advindeq TL-300

Xe đẩy hàng Advindeq TL-300

TL-300

1.419.000 đ 1.850.000 đ

-23%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370

X370

1.170.000 đ 1.550.000 đ

-25%

Xe đẩy hàng Sumo HN-110

Xe đẩy hàng Sumo HN-110

HN-110

1.790.000 đ 1.950.000 đ

-8%

Xe Đẩy Cây Gấp Gọn SUMO Thái Lan SFT2809

Xe Đẩy Cây Gấp Gọn SUMO Thái Lan SFT2809

SFT2809

1.397.000 đ 1.760.000 đ

-21%

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND150

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND150

ND150

1.200.000 đ 1.350.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND300

Xe Đẩy Hàng NiNDA ND300

ND300

1.500.000 đ 1.580.000 đ

-5%

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD150G

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD150G

FD150G

950.000 đ 1.080.000 đ

-12%

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD300G

Xe Đẩy Hàng NiNDA FD300G

FD300G

1.800.000 đ 1.950.000 đ

-8%

Xe Đẩy Siêu Thị ST 150L

Xe Đẩy Siêu Thị ST 150L

ST 150L

2.200.000 đ 2.900.000 đ

-24%

Xe Đẩy Siêu Thị ST 100L

Xe Đẩy Siêu Thị ST 100L

ST 100L

1.850.000 đ 1.940.000 đ

-5%

Xe Đẩy Siêu Thị 60L

Xe Đẩy Siêu Thị 60L

ST 60L

1.480.000 đ 2.450.000 đ

-40%

Xe Đẩy Siêu Thị 80L

Xe Đẩy Siêu Thị 80L

ST 80L

1.655.000 đ 2.450.000 đ

-32%

Xe Đẩy Siêu Thị 125L

Xe Đẩy Siêu Thị 125L

ST 125L

2.050.000 đ 3.290.000 đ

-38%

Xe Đẩy Nghiêng Đổ Thùng Phuy TP28

Xe Đẩy Nghiêng Đổ Thùng Phuy TP28

TP28

2.980.000 đ 3.250.000 đ

-8%

Xe Đẩy Thùng Phuy TP 28S

Xe Đẩy Thùng Phuy TP 28S

TP 28S

Giá: liên hệ
Xe đẩy hàng inox 1 tầng SA-I01

Xe đẩy hàng inox 1 tầng SA-I01

SA-I01

1.900.000 đ 2.600.000 đ

-27%

Xe đẩy hàng 4 bánh Advindeq TL-170

Xe đẩy hàng 4 bánh Advindeq TL-170

TL-170

957.000 đ 1.365.000 đ

-30%

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép Advindeq TL-320

Xe đẩy hàng 4 bánh sàn thép Advindeq TL-320

TL-320

1.386.000 đ 1.990.000 đ

-30%

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-170

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-170

HT-170

1.056.000 đ 1.470.000 đ

-28%

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-320

Xe đẩy 4 bánh sàn thép Advindeq HT-320

HT-320

1.485.000 đ 2.450.000 đ

-39%

Xe đẩy hàng SX - 130

Xe đẩy hàng SX - 130

SX - 130

1.500.000 đ 2.500.000 đ

-40%

Xe đẩy hàng SX - 130T

Xe đẩy hàng SX - 130T

SX - 130T

1.800.000 đ 2.800.000 đ

-36%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-150

PT 150

781.000 đ 1.040.000 đ

-25%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-300

Xe đẩy hàng ADVINDEQ PT-300

PT-300

1.155.000 đ 1.460.000 đ

-21%

Xe Đẩy Hàng ADVINDEQ AV230

Xe Đẩy Hàng ADVINDEQ AV230

AV230

1.529.000 đ 2.250.000 đ

-32%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370C

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X370C

X370C

1.200.000 đ 1.790.000 đ

-33%

Xe đẩy sàn nhựa SUMO GP-210

Xe đẩy sàn nhựa SUMO GP-210

GP-210

1.880.000 đ 1.950.000 đ

-4%

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85D

Xe đẩy hàng 2 bánh rút gọn ADVINDEQ TL-85D

TL-85D

528.000 đ 890.000 đ

-41%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-110C

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-110C

TL-110C

781.000 đ 1.145.000 đ

-32%

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-111

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-111

HL-111

1.638.000 đ 1.880.000 đ

-13%

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-110C

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HL-110C

HL-110C

2.079.000 đ 2.244.000 đ

-7%

Xe đẩy hàng inox 2 tầng SA-I02

Xe đẩy hàng inox 2 tầng SA-I02

SA-I02

Giá: liên hệ 3.950.000 đ

-100%

Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV120

Xe đẩy hàng ADVINDEQ AV120

AV120

979.000 đ 1.420.000 đ

-31%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X485

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X485

X485

1.800.000 đ 2.550.000 đ

-29%

Xe đẩy hàng 2 bánh ADVINDEQ TL-80C

Xe đẩy hàng 2 bánh ADVINDEQ TL-80C

TL-80C

649.000 đ 790.000 đ

-18%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP-210C

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP-210C

NP-210C

2.145.000 đ 2.480.000 đ

-14%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-85C

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Rút Gọn ADVINDEQ TL-85C

TL-85C

484.000 đ 780.000 đ

-38%

Xe đẩy hàng inox 3 tầng SA-I03

Xe đẩy hàng inox 3 tầng SA-I03

SA-I03

Giá: liên hệ 4.550.000 đ

-100%

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X550

Xe Đẩy Hàng 2 Bánh X550

X550

Giá: liên hệ
Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 211

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 211

NP- 211

1.950.000 đ 2.100.000 đ

-7%

Xe Kéo Đi Chợ Đa Năng ADVINDEQ TL-90C

Xe Kéo Đi Chợ Đa Năng ADVINDEQ TL-90C

TL-90C

396.000 đ 750.000 đ

-47%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100D

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100D

XTB100D

1.560.000 đ 1.990.000 đ

-22%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 212

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 212

NP- 212

2.550.000 đ 2.750.000 đ

-7%

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HB-211

Xe Đẩy Hàng SUMO Thái Lan HB-211

HB-211

2.605.000 đ 2.890.000 đ

-10%

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 213

Xe Đẩy Sàn Nhựa SUMO NP- 213

NP- 213

4.650.000 đ 5.150.000 đ

-10%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100DG

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTB100DG

XTB-100DG

1.620.000 đ 2.150.000 đ

-25%

Xe Đẩy sàn nhựa 2 tầng SUMO Nhật Bản NP-220S

Xe Đẩy sàn nhựa 2 tầng SUMO Nhật Bản NP-220S

NP-220S

4.065.000 đ 4.570.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTL130DS

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTL130DS

XTL-130DS

2.700.000 đ 3.590.000 đ

-25%

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120S

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120S

HL-120S

4.065.000 đ 4.570.000 đ

-11%

Xe Đẩy Sàn Nhựa 2 Tầng SUMO NP- 220D

Xe Đẩy Sàn Nhựa 2 Tầng SUMO NP- 220D

NP-220D

4.110.000 đ 4.560.000 đ

-10%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH-130T

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH-130T

XTH-130T

2.400.000 đ 2.220.000 đ

--8%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH130L

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH130L

XTH130L

2.290.000 đ 2.990.000 đ

-23%

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH 200T

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XTH 200T

XTH200T

3.150.000 đ 3.590.000 đ

-12%

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120D

Xe Đẩy Hàng 2 Tầng SUMO Thái Lan HL-120D

HL-120D

4.305.000 đ 4.800.000 đ

-10%

Xe Đẩy 4 Bánh  XTL 200L

Xe Đẩy 4 Bánh XTL 200L

XTL 200L

2.850.000 đ 3.550.000 đ

-20%

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130S

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130S

HL-130S

4.725.000 đ 5.310.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230S

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230S

NP-230S

4.550.000 đ 4.970.000 đ

-8%

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 250S1 600kg

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 250S1 600kg

XTH 250S1

3.850.000 đ 4.940.000 đ

-22%

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130D

Xe Đẩy Hàng 3 Tầng SUMO Thái Lan HL-130D

HL-130D

4.800.000 đ 5.380.000 đ

-11%

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230D

Xe Đẩy Hàng Sàn Nhựa 3 Tầng SUMO Thái Lan NP-230D

NP-230D

4.000.000 đ 4.550.000 đ

-12%

Xe Đẩy 4 Bánh XTH130N

Xe Đẩy 4 Bánh XTH130N

XTH130N

Giá: liên hệ
Xe Đẩy 4 Bánh XTB100T3.

Xe Đẩy 4 Bánh XTB100T3.

XTB100T3

Giá: liên hệ
Xe đẩy 4 bánh Phong Thạnh XTH 200N

Xe đẩy 4 bánh Phong Thạnh XTH 200N

XTH200N

2.700.000 đ 3.700.000 đ

-27%

Xe đẩy hàng 2 tầng XTB 100T2

Xe đẩy hàng 2 tầng XTB 100T2

100T2

1.990.000 đ 2.900.000 đ

-31%

Xe Đẩy 4 bánh XTB100DN-K

Xe Đẩy 4 bánh XTB100DN-K

XTB100DN-K

Giá: liên hệ
Xe Đẩy 4 Bánh XTB100DG-K

Xe Đẩy 4 Bánh XTB100DG-K

XTB100DG-K

Giá: liên hệ
Xe Đẩy XGD100T3(trắng)

Xe Đẩy XGD100T3(trắng)

XGD100T3(trắng)

Giá: liên hệ
Xe Đẩy XGD100T3 (xanh)

Xe Đẩy XGD100T3 (xanh)

XGD100T3 (xanh)

Giá: liên hệ
Xe Đẩy XGD100T3 (Đen)

Xe Đẩy XGD100T3 (Đen)

XGD100T3 (Đen)

Giá: liên hệ
Xe đẩy hàng công cụ XCD100T3

Xe đẩy hàng công cụ XCD100T3

XCD100T3

Giá: liên hệ
Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XDC100T2

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh XDC100T2

XDC100T2

Giá: liên hệ
Ghế Xếp Thư Giãn Sumika 179

Ghế Xếp Thư Giãn Sumika 179

179

1.090.000 đ 1.480.000 đ

-26%

Ghế xếp thư giãn Sumika 199

Ghế xếp thư giãn Sumika 199

199

1.190.000 đ 1.900.000 đ

-37%

Ghế xếp thư giãn Sumika 179A

Ghế xếp thư giãn Sumika 179A

179A

890.000 đ 1.100.000 đ

-19%

Ghế xếp thư giãn Sumika 179B

Ghế xếp thư giãn Sumika 179B

179B

880.000 đ 1.690.000 đ

-48%

Ghế xếp thư giãn Sumika 638

Ghế xếp thư giãn Sumika 638

638

1.290.000 đ 2.200.000 đ

-41%

Ghế xếp thư giãn Hakawa HK-G20T

Ghế xếp thư giãn Hakawa HK-G20T

HK-G20T

1.980.000 đ 3.000.000 đ

-34%

Ghế xếp thư giãn SUMIKA 639

Ghế xếp thư giãn SUMIKA 639

639

1.090.000 đ 1.600.000 đ

-32%

Giường Xếp sumika 339

Giường Xếp sumika 339

339

2.500.000 đ 3.900.000 đ

-36%

Đệm massage HAKAWA HK-M11

Đệm massage HAKAWA HK-M11

HK-M11

2.800.000 đ
Ghế xếp thư giãn Sumika 179A NEW

Ghế xếp thư giãn Sumika 179A NEW

Sumika 179A NEW

890.000 đ 1.200.000 đ

-26%

Ghế xếp thư giãn Sumika 179 NEW

Ghế xếp thư giãn Sumika 179 NEW

Sumika 179 NEW

1.090.000 đ 1.500.000 đ

-27%

Ghế Xếp Thư Giãn Hakawa HK-X21

Ghế Xếp Thư Giãn Hakawa HK-X21

HK-X21

1.850.000 đ 2.500.000 đ

-26%

Ghế Xếp Thư Giãn Ninda G830

Ghế Xếp Thư Giãn Ninda G830

G830

Giá: liên hệ
Ghế Xếp Thư Giãn Ninda G930

Ghế Xếp Thư Giãn Ninda G930

G930

Giá: liên hệ
Ghế Xếp Thư Giãn Hakawa HK-G21P

Ghế Xếp Thư Giãn Hakawa HK-G21P

HK-G21P

2.330.000 đ 3.200.000 đ

-27%

Ghế xếp thư giãn Sumika 139

Ghế xếp thư giãn Sumika 139

Sumika 139

1.190.000 đ 1.390.000 đ

-14%

Ghế Xếp Thư Giãn HAKAWA HK-G22

Ghế Xếp Thư Giãn HAKAWA HK-G22

HK-G22

2.280.000 đ 3.200.000 đ

-29%

 Xe Cải Tiến Lốp Cao Su Đặc

 Xe Cải Tiến Lốp Cao Su Đặc

SCT-01

2.350.000 đ 2.900.000 đ

-19%

Xe Cải Tiến Bánh Hơi

Xe Cải Tiến Bánh Hơi

SCT-02

2.300.000 đ 2.900.000 đ

-21%

Xe Cải Tiến Bánh Hơi SCT-03

Xe Cải Tiến Bánh Hơi SCT-03

SCT-03

2.500.000 đ 2.980.000 đ

-16%

Kệ Để Bình Nước 5 Tầng SK05

Kệ Để Bình Nước 5 Tầng SK05

SK05

1.050.000 đ 1.250.000 đ

-16%

Kệ Để Bình Nước 3 Tầng SK03

Kệ Để Bình Nước 3 Tầng SK03

SK03

850.000 đ 950.000 đ

-11%

Kệ Trưng Bày Ô Vuông STB01

Kệ Trưng Bày Ô Vuông STB01

STB02

Giá: liên hệ
Kệ Trưng Bày STB02

Kệ Trưng Bày STB02

STB01

Giá: liên hệ
Kệ Tiện Lợi 3 Tầng Để Bình Nước

Kệ Tiện Lợi 3 Tầng Để Bình Nước

SK03 NEW

690.000 đ 999.000 đ

-31%

Pallet sắt

Pallet sắt

Pallet sắt

Giá: liên hệ
Quả Cầu Thông Gió Inox Φ500

Quả Cầu Thông Gió Inox Φ500

Φ500

1.000.000 đ 1.250.000 đ

-20%

Quả Cầu Thông Gió Inox Φ600

Quả Cầu Thông Gió Inox Φ600

Φ600

1.200.000 đ 1.550.000 đ

-23%

Quả Cầu Thông Gió Inox Φ800

Quả Cầu Thông Gió Inox Φ800

Φ800

Giá: liên hệ
Quả Cầu Thông Gió Inox 304 Φ500

Quả Cầu Thông Gió Inox 304 Φ500

Inox 304 Φ500

Giá: liên hệ
Quả Cầu Thông Gió Inox 304 Φ600

Quả Cầu Thông Gió Inox 304 Φ600

Inox 304 Φ600

Giá: liên hệ
Máng trộn vữa 1.8m x 1m x 20cm

Máng trộn vữa 1.8m x 1m x 20cm

Máng trộn vữa 1.8m x 1m x 20cm

Giá: liên hệ 1.990.000 đ

-100%

Máng trộn vữa 1m x 80cm x 15cm

Máng trộn vữa 1m x 80cm x 15cm

Máng trộn vữa 1m x 80cm x 15cm

Giá: liên hệ 1.300.000 đ

-100%

Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện

Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện

Vỏ tủ điện

Giá: liên hệ
Vỏ tủ điện Inox

Vỏ tủ điện Inox

Vỏ tủ điện Inox 304

Giá: liên hệ
Tủ điện điều hoà không khí AHU

Tủ điện điều hoà không khí AHU

Tủ điện điều hoà không khí AHU

Giá: liên hệ
Vỏ tủ điện ngoài trời

Vỏ tủ điện ngoài trời

Vỏ tủ điện ngoài trời

Giá: liên hệ
Vỏ tủ điện lắp ghép

Vỏ tủ điện lắp ghép

Vỏ tủ điện lắp ghép

Giá: liên hệ
Tủ điện đóng cắt trung thế

Tủ điện đóng cắt trung thế

Tủ điện đóng cắt trung thế

Giá: liên hệ
Tủ điện đóng cắt mạch vòng RMU

Tủ điện đóng cắt mạch vòng RMU

Tủ điện đóng cắt mạch vòng RMU

Giá: liên hệ
Tủ điện chiếu sáng

Tủ điện chiếu sáng

Tủ điện chiếu sáng

Giá: liên hệ
Tủ điện xử lý nước thải

Tủ điện xử lý nước thải

Tủ điện xử lý nước thải

Giá: liên hệ
Tủ điều khiển động cơ MCC

Tủ điều khiển động cơ MCC

Tủ điều khiển động cơ MCC

Giá: liên hệ
Tủ điện phân phối tổng (MSB)

Tủ điện phân phối tổng (MSB)

Tủ điện phân phối tổng (MSB)

Giá: liên hệ
Tủ điện phân phối nguồn DB

Tủ điện phân phối nguồn DB

Tủ điện phân phối nguồn DB

Giá: liên hệ
Tủ điện đo lường

Tủ điện đo lường

Tủ điện đo lường

Giá: liên hệ
Tủ điện điều khiển hòa đồng bộ

Tủ điện điều khiển hòa đồng bộ

Tủ điện điều khiển hòa đồng bộ

Giá: liên hệ
Tủ điện bù công suất phản kháng

Tủ điện bù công suất phản kháng

Tủ điện bù công suất phản kháng

Giá: liên hệ
Tủ điện chuyển nguồn tự động ATS

Tủ điện chuyển nguồn tự động ATS

Tủ điện chuyển nguồn tự động ATS

Giá: liên hệ
Giàn giáo gấp gọn đa năng SG02-140

Giàn giáo gấp gọn đa năng SG02-140

SG02-140

Giá: liên hệ
Giàn giáo gấp gọn đa năng SG02-160

Giàn giáo gấp gọn đa năng SG02-160

SG02-160

Giá: liên hệ
Cầu dắt xe máy kích thước 60x60 (cm)

Cầu dắt xe máy kích thước 60x60 (cm)

Cầu dắt xe 60x60

500.000 đ 790.000 đ

-37%

Cầu dắt xe máy kích thước 60x120 (cm)

Cầu dắt xe máy kích thước 60x120 (cm)

Cầu dắt xe 60x120

600.000 đ 790.000 đ

-24%

ADVINDEQ Ninda Hakawa Phong Thạnh Sacomex Sumika Nikawa Sumo

Tìm kiếm nhiều

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận tin từ NTD và nhận thông tin khuyến mãi

Kết nối với chúng tôi

facebook instagam youtube
Thông báo BCT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SACOMEX

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0401857296 do Sở KH & ĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2017.

Showroom 1: 385B Hải Phòng, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Showroom 2: 41 Võ An Ninh, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Xưởng SX: 52 Hà Duy Phiên, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0935.696.695 Hoặc 0931.988.199

Điện thoại: (0236)6513830                 

E-mail:cokhisacomex@gmail.com                         Website:cokhisacomex.com 

 

 

 

 

 

 

CN - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SACOMEX

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0401857296 do Sở KH & ĐT TP.Đà Nẵng cấp ngày 12/10/2017

CHI NHÁNH TẠI QUẢNG TRỊ

Showroom: 441 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0823.474.474

E-mail: sacomexquangtri@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

Showroom: Số 105 đường Louis 7 khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0982.767.007-(024) 66 52 82 93

E-mail: cokhisacomex@gmail.com

CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH

Showroom: Số 88B Đường Số 51, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0968.963.058 - (028) 73 00 99 73    

E-mail: cokhisacomex@gmail.com  

0931866188

Zalo

02366513830

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0931988199
0931988199
top